Oprema za sustave video nadzora
GLAVNI IZBORNIK
Naslovnica
Novosti
Moduli ERPlus
Tehnološka osnova
Ponuda
Reference
O Uniplus-u
Kontakt
Uniplus d.o.o.

LJUDSKI RESURSI

KADROVSKA EVIDENCIJA
 • Osnovni kadrovski podaci
 • Podaci o kvalifikaciji, zahtjevanoj kvalifikaciji i poslu koji djelatnik obavlja (radnom mijestu)‏
 • Podaci za mirovinski i porezni sustav
 • Podaci o članovima kućanstva
 • Podaci o ugovorenim isplatama i vrijednosti rada

UGOVORI O RADU

 • Redovni ugovori o radu
 • Aneksi ugovora o radu
 • Rješenja

ŠKOLOVANJA

 • Školovanje radnika
 • Školovanje za radno mijesto
 • Dopunsko školovanje dijelatnika

GODIŠNJI ODMORI

 • Izračun dana godišnjeg odmora
 • Rješenje za godišni odmor

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

 • Praćenje radnog vremena preuzeto iz vanjskih kontrolnih sustava
 • Praćenje radnog vremena na osnovu autorizacije na vlastitom radnom mjestu
 • Praćenje pauze, privatnih i službenih izlaza
 • Praćenje rada noću, blagdanom, praznikom i nedjeljom
 • Osobni upis evidencije i odstupanja u radnom vremenu
 • Ovjera od neposrednog rukovoditelja za odstupanja od propisanog radnog vremena
 • Pregled ostvarenog radnog vremena
 • Povezano s modulom Upravljanje radnim vremenom

UPRAVLJANJE RADNIM VREMENOM

 • Praćenje radnog vremena po danima u satima
 • Praćenje radnog vremena prema vrsti rada
 • Praćenje radnog vremena prema obliku rada (dan, noć, smjena, nedjelja, praznik)
 • Direktna veza u satima rada s Evidencijom radnog vremena
 • Unos bolovanja, godišnjih odmora, službenog puta i ostalih odsustava s radnog mjesta
 • Automatsko preuzimanje blagdana i praznika
 • Evidencija prekovremenog rada
 • Manji rad od planiranog
 • Dozvoljeni prekovremeni rad i ovjere dozvoljenog prekovremenog rada
 • Dozvoljeno mjesečno odstupanje i prijenos u sljedeći mjesec
 • Povezano s modulom Obračun plaća

OBRAČUN PLAĆA

 • Polazište obračuna brutto ili netto
 • Polazište obračuna satnica ili ugovorena plaća ili ugovorena satnica
 • Automatska dodjela naknade za prijevoz
 • Automatska dodjela naknade za topli obrok
 • Automatska dodjela iznosa u plaću (izvaredna isplata, božićnica.....)‏
 • Automatska dodjela postotne ili iznosne stimulacije
 • Automatska priprema plaće po standardnoj isplati
 • Obračun plaća
 • Obračun akontacije i njezino praćenje
 • Mogućnost više isplata u mjesecu
 • Prijenos u sustav plaćanja svih naloga za plaćanje vezanih za plaću
 • Prijenos u mirovinski sustav
 • Prijenos na račune djelatnika
 • Prijenos u sve nadležne institucije i banke elektroničkim zapisom
 • Povezano s modulima Financijsko računovodstvo i Upravljanje radnim vremenom

OBRAČUN UGOVORA O DJELU I AUTORSKIH HONORARA

 • Uključivanje zakonski dozvoljenih troškova
 • Uključivanje PDV-a
 • Obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 • Dodavanje poreza na dodatnu vrijednost
 • Sve ostalo isto kao u modulu Obračun plaća

ljudskires.jpg
 
(C) 2007 Uniplus d.o.o.